Canon-EOS-R-portret-van-een-klein-jongetjes-op-de-heide-die-accordeon-speelt-tijdens-zonsondergang-door-fotograaf-Willie-Kers-uit-Apeldoorn-copy

The biggest adventure you can take

Is to

LIVE THE LIFE OF YOUR DREAMS

Privacy verklaring Willie Kers Photography

Privacyverklaring

WILLIE KERS PHOTOGRAPHY

Als fotograaf, mentor en docent fotografie verwerkt Willie Kers Photography/Photorials een grote hoeveelheid gegevens van klanten die digitaal een workshop, opleiding of online training boeken of product afnemen. Deze klanten zijn voor Willie Kers Photography/Photorials van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klanten en in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Willie Kers Photography /Photorials dan ook van groot belang.

Persoonsgegevens die door Willie Kers Photography/Photorials worden verwerkt.

Willie Kers Photography/Photorials verwerkt je persoonsgegevens als je als klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Je internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als je als betalende klant (voor bijvoorbeeld aanmelding bij de opleiding) gebruik maakt van de dienstverlening van Willie Kers Photography/Photorials, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of Paypalnummer)
 • Je IP-adres
 • Je internetbrowser en apparaat type
 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je geboortedatum
 • Je evt. Bedrijfsnaam en Social Media naam.
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anders dan de verwerking van de betalingen en aanmeldingen voor de workshops of trainingen en aanmeldingen op het forum en/of het beantwoorden van je vragen d.m.v. het contactformulier is Willie Kers Photography niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere of gevoelige gegevens noodzakelijk zijn. Willie Kers Photography/Photorials heeft op geen enkele wijze de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. En daarom raadt Willie Kers Photography/Photorials de ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat de gegevens over minderjarigen door Willie Kers Photography/Photorials worden verwerkt.

Mocht je ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Willie Kers Photography/Photorials onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Willie Kers Photography/Photorials je contact op te nemen via mail@williekers.com of +31 61976 0600. Willie Kers Photography/Photorials zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Willie Kers Photography/Photorials verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras (alleen als je een profielfoto instelt op het forum)

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Willie Kers Photography/Photorials verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor het vastleggen van bewijs
 • Om vast te stellen dat Willie Kers Photography/Photorials daadwerkelijk contact met jou als klant of een van je (rechtsgeldige) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.
 • Willie Kers Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als je gebruik maakt van de website(s) van Willie Kers Photography/Photorials worden je persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van Willie Kers Photography/Photorials
 • Voor het verlenen van toegang tot jouw persoonlijke omgeving;
 • Voor het analyseren van je gedrag op de website(s) van Willie Kers Photography/Photorials teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Indien Willie Kers Photography/Photorials jouw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciele, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Willie Kers Photography/Photorials dit alleen nadat hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kun je vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang bewaart Willie Kers Photography/Photorials je persoonsgegegevens.

Willie Kers Photography/Photorials bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Willie Kers Photography ontvangt in het kader van het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Willie Kers Photography je persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de beeindiging van de overeenkomst.

Deelt Willie Kers Photography/Photorials jouw persoonsgegevens met derden?

Willie Kers Photography/Photorials deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Willie Kers Photography/Photorials blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Willie Kers Photography/Photorials. In dat geval zal Willie Kers Photography/Photorials dat alleen doen nadat hiervoor je uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Willie Kers Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Afmelden voor cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@williekers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Willie Kers Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten

Willie Kers Photography/Photorials wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Willie Kers Photography/Photorials neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@williekers.com

Functionaris Gegevensbescherming

Willie Kers Photography/Photorials heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Willie Kers Photography/Photorials, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Willie Kers Photography/Photorials wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar mail@williekers.com

Deze privacyverklaring is voor de volgende websites van Willie Kers Photography/Photorials van toepassing

www.williekers.nl | www.williekers.com | www.photorials.nl

Apeldoorn, 15 mei 2018

error: Oops, this content is protected and belongs to Willie Kers. I am sure you can find enough inspiration else where !!